Web Game Vạn Giới Chi Bi Offline Việt HoáHình ảnh

Link Download
Pass: shopgameviethoa.cf

Hướng dẫn cài đặt

  • Game chỉ chơi được trên win 7
  • Xem video để bít cái cài đặt
  • Tải game về giải nén ra ổ D ta được D:\VanGioiChiBi
  • Vào D:\VanGioiChibi\VanGioi chạy file có hình 3 ô vuông 3KB
  • Đăng nhập vào CentOS bằng tài khoản ID: root/Pass: tuan565 . Tiếp theo nhập vào ./start.sh và enter để chạy server, tắt server nhập poweroff
  • Vào ổ D:\VanGioiChiBi chạy 1 web, chạy 99 stop để tắt
  • Vào trình duyệt web nhập 127.0.0.1 để đăng ký tài khoản và chơi game
  • Add KNB thì vào tiệm và  nhấp vào nạp xong chọn tài khoản và số KNB muốn nạp vào và enter

Nguồn: tuan565

No comments