Web Game Đao Quân Offline Việt HoáHình ảnh

Link Download
Pass: shopgameviethoa.cf

Hướng dẫn cài đặt

  • Game chỉ chơi được trên windows 7
  • Tải game về giải nén ra ổ D ta được D:\DaoQuan
  • Vào D:\DaoQuan chạy lần lượt 1,2,3 để chạy server chạy 99 để tắt server
  • Vào trình duyệt web nhập 127.0.0.1 để đăng ký tài khoản bất kỳ và chơi game
  • Để thêm KNB thì nhập 127.0.0.1/pay.php chọn tài khoản và số KNB cần thêm bấm enter là xong
  • Dùng NAVICAT để kết nối MySQL bằng ID: root/Pass: 123456 
  • Chỉnh sữa tuỳ ý theo đường dẫn : daoquan_s1 => player và rankvalue


Nguồn: tuan565


No comments