WebGame Đại Tam Quốc Offline Việt Hoá
Link Download
ONE DRIVER 846M
Pass: shopgameviethoa.cf
Hướng dẫn cài đặt

  • Cần VMWARE để chạy máy ảo
  • Tải game về giải nén ra được thư mục DaiTamQuoc
  • Vào thư mục DaiTamQuoc chạy file hình 3 ô vuông  3KB lần đầu chạy server chọn I MOVED IT
  • Đăng nhập vào server bằng ID: root/Pass: tuan565
  • Nhập lệnh ./qd để chạy server hiện dòng !Game Running! là có thể vào game.Nhập ./stop để tắt server
  • Vào trình duyệt web nhập 192.168.200.133/idex.php để đăng ký tài khoản và chơi game
  • Lưu ý: Đặt tên cho nhân vật bằng tiếng tàu mới chơi được nhé.Dùng navicat để sữa lại tên nhân vật nhé
  • Dùng NAVICAT kết nối vào MySQL để thêm KNB,BẠC... Theo dường dẫn: webgame_user => user_profile
  • Xem video ở 14phút45 để bít cách sử dụngNo comments