Web Game Tiếu Ngạo Tây Du ( TuyTayDu ) Việt Hoá Full


Link Download

Pass: shopgameviethoa.cf
Hướng dẫn cài đặt

  • Tải game về giải nén ra ổ D ta được D:\TuyTayDu
  • Chỉnh thời gian trên máy tính về năm 2016 mới chạy được Server nha
  • Vào thư mục D:\TuyTayDu chạy lần lược 1,2,3,4 
  • Vào trình duyệt web nhập 127.0.0.1 để đăng ký tài khoản và chơi game
  • Lưu ý: Tài khoản đăng ký là dạng số nhé ví dụ: 123 chẳng hạn
  • Vào 127.0.0.1/pay.php?acc=xxx (xxx là tài khoản bạn đăng ký chơi game ) để thêm KNB nhé
Nguồn: tuan565

No comments