Web Game Linh Kiếm Offline Viêt Hoá FullLink Download
Pass: shopgameviethoa.cf

Hướng dẫn cài đặt  • Cần máy ảo VMWARE để chạy Server
  • Tải file về giải nén ra được thư mực LinhKiem
  • Vào thư mục LinhKiem chạy file centos-6.3-x86_64-server hình 3 ô vuông 3KB
  • Đăng nhập CentOS Server ID: root/Pass: tuan565
  • Tiếp theo nhập lệnh ./1.sh enter đợi một lúc khoản vài phút để có thể nhập tiếp lệnh ./2.sh enter xong
  • Vào trình duyệt web nhập 192.168.200.100 đăng ký tài khoản và chơi game
  • Thêm KNB thì nhập vào 192.168.200.100/pay/php.Đánh tên tài khoản và số lượng KNB muốn nạp
  • Để tắt Server thì nhập lệnh ./stop1.sh enter xong nhập tiếp ./stop2.sh

Nguồn: tuan565

No comments