Server Thiên Long Bát Bộ Offline Việt Hoá Full Updata 2Giới thiệu
- Việt hóa tới gần 100%. Bao gồm cả trạng thái cá nhân lúc vừa tạo nhân vật xong.
- Interface thay đổi 100% bằng phiên bản 1.00.2930 từ FPT
- Các phó bản được fix lỗi: Lâu Lan Tầm Bảo, Q123 TC, YTO, Q123 LL, Thiên Giáng Kỳ Thú LL,... và nhiều phó bản bị lỗi không vào được map và bug khác
- Nâng cấp từ ám khí Mai Hoa Tiêu -> BPTC không bị mất ngọc
- Luyện hồn thần khí tỉ lệ theo FPT 100%. Không bị mất ngọc
- Đục lỗ liên tiếp mà không bị trả đục lỗ về túi đồ
- Các item như Khảm phù, Đục lỗ,... sẽ được gộp chung 1 ô trong tay nải.
- Tự động theo sau tổ đội không cần click chấp nhận

- Tái tạo sự kiện Hứa Nguyện Thụ - Thái Hồ (Chuẩn FPT)
- Tái tạo sự kiện Trảm Yêu Kiếm - Đi cờ (Chuẩn FPT)
- Nhân vật sử dụng Model của FPT 2010
- Updating...

Hình ảnh

Link Download


Hướng dẫn cài đặt
 • Cần VMWARE để chạy máy ảo
 • Tải tất cả các file trên về giải nén ra bất kỳ
 • Vào Server 1XP chạy Windows XP Professional hình 3 ô vuông 2KB
 • Vào Server 2LINUX chạy Ubuntu-v6 hình 3 ô vuông 2KB
 • Lần đầu chạy game chọn I MOVED IT
 • Vào máy ảo WinXP trên màn hình desktop nhấn vào Start để chạy file Start
 • Chạy lần lượt 1 enter 2 lần.Tiếp theo chạy 2 enter. Tiếp theo chạy 4 enter 2 lần đợi cho server chạy một lúc hiện lên Server started completery !!!!!! là ok
 • Để đăng ký tài khoản vào Tool mở file X-SQLyog lên theo dường dẫn: web => Tables => account chuột phải chọn Open table, mở QueryTaoAcc trong Tool copy toàn bộ nội dung trong đó chép qua SQLyog tạo tài khoản xong bấm F9 để lưu lại

Hướng dẫn thêm KNB,EXP,VÀNG,ĐIỂM TẶNG
 • Vào Tool mở file X-SQLyog lên theo dường dẫn tlbbdb => Tables => t_char tìm tài khoản của mình và thêm vào 
 • level là level của nhân vật 
 • scene là id map nhân vật đang đứng kế tiếp là tọa độ
 • vmoney là tiền mang theo trong người, ví dụ 14567 thì số tiền sẽ là 1 vàng 45 bạc 67 đồng
 • guildpoint là điểm bang hội
 • menpaipoint là điểm môn phái
 • gevil là điểm thiện ác
 • fatigue là thời gian chơi ( muốn rs time thì xóa ô này là được)
 • yuanbao là KNB
 • zengdian là điểm tặng

muốn thêm bao nhiêu thì điền số vào đó 

Nguồn: PGaming
             clbgamevn.com

1 comment: