Web Game Hùng Bá Tam Quốc Offline Việt HóaGiới Thiệu:

Game Hùng Bá Tam Quốc lấy bối cảnh và nội dung của thời tam quốc diễn nghĩa cuộc chiến giữ Tàu Tháu và 108 vị anh hùng Lương Sơn.
Game có đồ họa đẹp và nhìu tính năng hấp dẫn.
Game được việt hóa 90% nên chảy nghiệm game cũng rất hoàng hảo.

Hình ảnh:


Link download:

ONE DRIVER 2,93G

pass: shopgameviethoa.blogspot.com
Hướng dẫn cài đặt:

Tải game về giải nén trực tiếp ra ổ D:\GPHCSSG
Lưu ý nên tắt antivirus trước khi giải nén.
Vào thư mục chạy: 1. chạy web, 2.chạy server, tắt server thì chọn 3.tắt server.
Chạy:  4.N11 để mở navicat id: root,pass: 123456 để đăng ký tài khoảng.
Sau khi đăng nhập vào navicat thì tìm arpg => login_account ở cột plat_user_name thì đặt id theo ý muốn. Cột password copy đoạn mã của vietanh chép vào cột password của mình đây là pass: 123456.
save lại là xong.
Vào trình duyệt web với địa chỉ 127.0.0.1 để đăng nhập vào chơi game.
Lưu ý: Nếu chạy server bị lỗi RMI STOP  thì tắt server và chạy lại từ đầu sẽ hết bị có thể phải làm vài lần mới được.
Xem video để bít cách cài đặt.
loading...
1 comment: