EVKey Bộ gõ thay thế hoàn hảo Unikey
Giới Thiệu:
EVKey có đủ những tính năng của Unikey, kèm theo đó là sửa lỗi và bổ sung nhiều tính năng mà bản thân Unikey còn thiếu.

EVKey là bộ gõ tiếng Việt ra đời từ chính những “bức xúc” của tác giả. Cụ thể nhiều lúc code trong tình trạng ức chế, thì cái việc chuyển qua lại giữa tiếng Việt và tiếng Anh cũng làm tác giả khó chịu. Tác giả đã quyết định xào nấu phần mềm Unikey (do đó EVKey có thể xem là bản nâng cấp của ứng dụng mã nguồn mở Unikey) và thêm một chức năng là loại trừ bớt ứng dụng, tức là bạn có thể loại trừ một số ứng dụng ko cần nhập Tiếng Việt như Visual Studio, Notepad++, Sublime Text, Git, SVN, hoặc thậm chí là game hay những chương trình đồ hoạ như Photoshop (một số phím tắt của PS sẽ bị dính dấu với Telex).


Như chia sẻ tác giả: “Ứng dụng của mình lấy source từ mã nguôn mở Unikey, sửa lại giao diện, sửa lại phần gửi phím từ Unikey tới ứng dụng, và thêm chức năng loại trừ ứng dụng ko muốn nhập Tiếng Việt, và sữa lỗi tiếng Việt trên mấy thanh địa chỉ của trình duyệt web và gợi ý trong Excel”.


Link Download:

Bài viết gốc của tác giả:

No comments