Microsoft SQL Server 2008 Full 32bit,64bit

Giới thiệu:

Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express (64 bit) là môi trường tích hợp miễn phí hỗ trợ tính năng truy cập, cấu hình, quản lý, thực thi và phát triển tất cả các thành phần của server SQL, cũng như kết hợp các công cụ đồ họa và trình biên tập kịch bản phong phú, cung cấp cho các nhà phát triển và nhà quản trị quyền truy cập tới server SQL.


Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express (64 bit) hỗ trợ các hệ điều hành Windows bao gồm Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Vista, Windows XP Service Pack 3, v.v. Tuy nhiên, phiên bản Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express (64 bit) này không hỗ trợ bản Windows XP Embedded Edition. Microsoft hiện đã phân phối các phiên bản hỗ trợ hệ thống x86 và x64 và không hỗ trợ các hệ thống IA64. Ngoài ra, người dùng cần có quyền quản trị trên máy tính để tải Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express (64 bit) và cài đặt chương trình này trên các máy tính đó.


Microsoft đã phát triển ứng dụng lập trình phiên bản Microsoft SQL Server 2008 hỗ trợ thiết kế nhiều ứng dụng, cung cấp một giao diện trực quan để người sử dụng có thể viết được các đoạn code và chạy trực tiếp chúng, sử dụng Microsoft SQL Server 2008 còn thực hiện phân quyền các cơ sở dữ liệu của từng user một cách dễ dàng đơn giản.

Sau khi cài đặt, Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express (64 bit) sẽ bắt đầu giám sát các đối tượng và thành phần và thống kê trong bảng khai thác đối tượng theo dạng phân cấp. Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express (64 bit) cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh nhưng vẫn hỗ trợ tính năng điều chỉnh nhanh. Ví dụ, chương trình có khả năng thay đổi các thông số truy vấn, nhờ thế các thông số kết quả và thực thi sẽ xem xét tất cả các yêu cầu của nhà quản trị server.
MySQL for Windows cũng là ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu được nhiều người biết đến, hỗ trợ các thao tác tìm kiềm, chỉnh sửa và bảo mật dữ liệu hiệu quả, bên cạnh đó MySQL for Windows còn cung cấp các nền tảng cho việc xây dựng và quản trị Website dựa trên hệ cơ sở dữ liệu.


Link download: Google 3.3G

Hướng dẫn cài đặt:


No comments